На 19 октомври 2016 г. в хотел Хилтън в София се проведе Церемония за връчване на договорите от Първата покана за набиране на проектни предложения в рамките на Interreg - ИПА Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония.

dsc6199 0

На церемонията, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България, г-жа Деница Николова и заместник-министърът на местното самоуправление на Република Македония, г-н Люпчо Пренджов връчиха договора за финансиране на новия съвместен проект „”, който се реализира в партньорство между Текстилна търговска асоциация-Текстилен клъстер-Щип, Македония и Браншова организация за текстил и облекло" /БОТО/,Кюстендил България.