За БОТО

„Браншова организация за текстил и облекло” (БОТО)

e сдружение на фирми от бранш „Текстил и облекло", извършващо дейност на територията на РБългария. Учредено е през месец април 2006 г. в гр. Кюстендил.

Функционирайки успешно сдружението непрекъснато разширява своя обхват, като към момента негови членове са eдни от най-авторитетните и конкурентоспособни фирми от бранша от цялата страна.

Сдружение БОТО е колективен член на Българска търговско- промишлена палата и Съвета на браншовите организации към БТПП.

Нашата мисия е „Бранш „Текстил и облекло” - икономически силен отрасъл”.

Subcategories