Повече за нас

imageОСНОВНИ ЦЕЛИ

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

  • да подпомага развитието на бранша, като защитава правата, професионалните и социални интереси на своите членове;
  • да развива колегиалност и сътрудничество в отношенията между членовете си и представителите на бранша Текстил и Облекло;
  • да популяризира дейността на членовете на сдружението, установяване на професионални контакти, обмен на информация и сътрудничество със сродни институции в страната и чужбина;да повишава професионалната подготовка и усъвършенстване на членовете си чрез организиране на семинари, курсове, консултации.
  • издигане общественото положение и професионалния статут на членовете си в обществото.

Read more: Цел и задачи на БОТО

Членовете на Сдружението осъществяват своята дейност в следните направления:

  • производство на мъжко, дамско и детско облекло
  • производство на плетиво - аксесоари и спомагателни материали
  • оборудване за сектора - логистични услуги
  • машинна бродерия и сублимационен печат
  • CAD/CAM системи
  • търговия с готова продукция и материали.

imageДейност
Сдружението работи активно и с различни образователни институции, като негови асоциирани членове са Катедра «Машиностроителна и текстилна техника и технология» към ТУ Благоевград и Нов български университет, София, Департамент «Дизайн и архитектура».

Read more: Направления на дейност на БОТО