Проведе се четвъртото заседание на тематичната работна група за разработване на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

На 1 октомври 2014 г., в София хотел Балкан, гр. София, се проведе Четвъртото заседание на тематичната работна група за разработване на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).  Заседанието бе председателствано от г-жа Ирена Младенова, заместник-министър на икономиката и енергетиката и Ръководител на Управляващия орган на оперативната програма.

hooked header 800x284 bg

Новини

Представители на Текстилна търговска асоциация-Текстилен клъстер-Щип, Македония, взеха участие в Годишното събрание на Сдружение БОТО

Представители на Текстилна търговска асоциация-Текстилен клъстер-Щип, Македония, взеха участие в Годишното събрание на Сдружение БОТО, което се проведе на  17-18 декември 2016 год. в Боровец

Borovets TTA BOTO 1

 

 

По покана на сдружение "Браншова организация за текстил и облекло" /БОТО/,Кюстендил България, представители на Текстилна търговска асоциация-Текстилен клъстер-Щип, Македония, взеха участие в Годишното събрание на Сдружение БОТО, което се проведе на  17-18 декември 2016 год. в Боровец.


Borovets TTa BOTO 2

 

 

 

 

 

 

 

По време на срещата бе представена Програмата на Сдружение БОТО за 2017 г. Бяха обсъдени и проблемите, пред които са изправени фирмите от сектор Текстил и облекло в България и Македония, като присъстващите се обединиха около мнението, че фирмите от двете страни на границата се сблъскват със сходни проблеми.
В рамките на събитие бе проведена и работна среща между Изпълнителите директори на двете организации – Г-жа Наташа Сивевска /ТТА-ТК, Щип/ и Г-н Йордан Беловодски /БОТО/, на която бяха дискутирани потенциални възможности за сътрудничество в областта на обучението на персонала, качеството и производителността на труда, както и нови съвместни проектни инициативи между двете сдружение.

Браншова организация за текстил и облекло" /БОТО/,Кюстендил България и Текстилна търговска асоциация-Текстилен клъстер-Щип, Македония стартират нов проект

На 19 октомври 2016 г. в хотел Хилтън в София се проведе Церемония за връчване на договорите от Първата покана за набиране на проектни предложения в рамките на Interreg - ИПА Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония.

dsc6199 0

На церемонията, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България, г-жа Деница Николова и заместник-министърът на местното самоуправление на Република Македония, г-н Люпчо Пренджов връчиха договора за финансиране на новия съвместен проект „”, който се реализира в партньорство между Текстилна търговска асоциация-Текстилен клъстер-Щип, Македония и Браншова организация за текстил и облекло" /БОТО/,Кюстендил България.

Успешното сътрудничество между Браншова организация за текстил и облекло" /БОТО/,Кюстендил България и Текстилна търговска асоциация-Текстилен клъстер-Щип, Македония продължава

Logo Programme

     Успешното сътрудничество между Браншова организация за текстил и облекло" /БОТО/,Кюстендил България и Текстилна търговска асоциация-Текстилен клъстер-Щип, Македония продължава. Като логическо продължение на успешно изпълнените два предходни проекта между двете организации, насочени към обмен на информация и повишаване на конкурентоспособността на текстилните и шивашки фирми от двете страни на границата, партньорите съвместно разработиха и подадоха ново проектно предложение „”.
     Целта на проекта е да развие постигнатите резултати до момента, като наложи и популаризира региона като разпознаваем бранд за фирмите от сектора и чуждестранните партньори/възложители, олицетворяващ високо качество, конкурентни цени, високо квалифициран персонал и добре материално техническа база на производителите от двете страни на границата.

„ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”

БТПП организира специализирано изложение за български стоки

„ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”,

което ще се проведе от 1 до 9 ноември 2014г. в Национален дворец на културата /НДК/ - София. Участие в изложението ще вземат производители, търговци, предприемачи от водещи български фирми, които предлагат различни български продукти в следните области: храни, напитки, козметика, облекло, обувки, детски артикули, мебели, стоки за бита и други. В пролетното издание на търговското изложение през май 2014г. в същите сфери на икономиката участие взеха над 60 фирми. Оптимистичен е фактът, че за предстоящото есенно издание на „Доверете се на българското“ броят на заявилите за участие изложители е нараснал до над 80 фирми. Това е положителен индикатор за растящия интерес от страна на потребителите към българското производство. Чрез изложението БТПП продължава своята активна дейност в услуга на българските предприемачи и им оказва съдействие за намирането на потенциални бизнес партньори.

За допълнителна информация: Милен Моллов – мениджър на проекта, БТПП – Център за фирмено обслужване,

Отдел Панаири и изложби Тел.: 02/ 989 72 40, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: http://www.bcci.bg/bulgarian/fairs.html  https://www.facebook.com/DovereteSeNaBulgarskoto 

Subcategories