Електронни книги * Electronic books * Електронски книги

Промоционална стратегия на сектор "Текстил и облекло" в Трансграничния регион България - Македония

СЪСТОЯНИЕ НА СЕКТОРА „ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО“ РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД-КЮСТЕНДИЛ (Аналитичен доклад) 2015 г.

СТУДИЈА ЗА ПРОЦЕНКА И АНАЛИЗА НА ПОСТОЕЧКАТА СОСТОЈБА И РАЗВОЈ НА ТЕКСТИЛНАТА И КОНФЕКЦИСКАТА ИНДУСТРИЈА ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН