За контакти: Понеделник - Петък от 9:00 до 17:00 часа

Електронни книги * Electronic books * Електронски книги

Промоционална стратегия на сектор "Текстил и облекло" в Трансграничния регион България - Македония

Промоционална стратегия на сектор "Текстил и облекло" в Трансграничния регион България - Македония

СЪСТОЯНИЕ НА СЕКТОРА „ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО“ РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД-КЮСТЕНДИЛ (Аналитичен доклад) 2015 г.

СЪСТОЯНИЕ НА СЕКТОРА „ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО“ РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД-КЮСТЕНДИЛ (Аналитичен доклад) 2015 г.

СТУДИЈА ЗА ПРОЦЕНКА И АНАЛИЗА НА ПОСТОЕЧКАТА СОСТОЈБА И РАЗВОЈ НА ТЕКСТИЛНАТА И КОНФЕКЦИСКАТА ИНДУСТРИЈА ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН

СТУДИЈА ЗА ПРОЦЕНКА И АНАЛИЗА НА ПОСТОЕЧКАТА СОСТОЈБА И РАЗВОЈ НА ТЕКСТИЛНАТА И КОНФЕКЦИСКАТА ИНДУСТРИЈА ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН

boto-logo
Браншова организация за текстил и облекло

2500 Кюстендил, България,
ул. „Цар Освободител” № 168, ет.3