За контакти: Понеделник - Петък от 9:00 до 17:00 часа

Image

Браншова организация за текстил и облекло

Нашата мисия е:
Бранш „Текстил и облекло” -
икономически силен отрасъл!
.

Image

Партньорства

Членовете на Сдружението осъществяват своята дейност в партньорство с:

Сдружението работи активно и с различни образователни институции, като негови асоциирани членове са Катедра «Машиностроителна и текстилна техника и технология» към ТУ Благоевград и Нов български университет, София, Департамент «Дизайн и архитектура».

Чрез своята дейност БОТО способства развитието на бранша, защитава правата, професионалните и социални интереси на своите членове.

БОТО - Представяне

Представяне

„Браншова организация за текстил и облекло” (БОТО)e сдружение на фирми от бранш „Текстил и облекло", извършващо дейност на територията на РБългария. Учредено е през месец април 2006 г. в гр. Кюстендил.

Функционирайки успешно сдружението непрекъснато разширява своя обхват, като към момента негови членове са eдни от най-авторитетните и конкурентоспособни фирми от бранша от цялата страна.

Основни цели

  • да подпомага развитието на бранша, като защитава правата, професионалните и социални интереси на своите членове;
  • да развива колегиалност и сътрудничество в отношенията между членовете си и представителите на бранша Текстил и Облекло;
  • да популяризира дейността на членовете на сдружението, установяване на професионални контакти, обмен на информация и сътрудничество със сродни институции в страната и чужбина;да повишава професионалната подготовка и усъвършенстване на членовете си чрез организиране на семинари, курсове, консултации.
  • издигане общественото положение и професионалния статут на членовете си в обществото.

Членове на БОТО

about 2

В „Браншова организация за текстил и облекло” (БОТО) членуват различни по мащаб и географско местоположение дружества, кооперации, еднолични търговци, индивидуални членове.

 

Ето пълен списък на членовете на БОТО, с контактна информация за тях.

Председателски съвет на БОТО

Направления на дейност

производство на мъжко, дамско и детско облекло
производство на плетиво - аксесоари и спомагателни материали
машинна бродерия и сублимационен печат
CAD/CAM системи
оборудване за сектора - логистични услуги
търговия с готова продукция и материали

БОТО в цифри:

0
Членове на БОТО
0
Работници и служители във фирмите - членове
0
Години в помощ на бизнеса
boto-logo
Браншова организация за текстил и облекло

2500 Кюстендил, България,
ул. „Цар Освободител” № 168, ет.3