Проект "Модерната текстилна индустрия като привлекателна кариера за младите поколения и допринася за икономическото развитие и социалния просперитет на трансграничния регион".

Проект CB006.2.31.130

programa bg mk 2014 20Важно:   Тази уеб страница е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на страницата е отговорност единствено на Браншова организация за текстил и облекло и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.