bg gr 2021 header

06 октомври 2022 г.

1-ви МОДЕН ИНФО ДЕН


БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО има удоволствието да Ви покани на 1-ви МОДЕН ИНФО ДЕН в България, който се организира в рамките на проект CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.
Събитието ще представи модни тенденции 2023 и добри практики в сектор „Текстил и облекло“ съгласно приложената програма.
Модният инфо ден ще се проведе в сряда, 12 октомври 2022 г. от 12:00 в конферентна зала „22 септември“в сградата на Община Благоевград, адрес пл. Георги Измирлиев № 1.
Работният език на събитието е български, като е осигурен и превод на английски език.
Участието е безплатно.

Линк за онлайн регистрация: registration form.

bg gr 2021 foter