www.botobg.org

Организација на здружение за текстил и облека

Нашата мисија е:
БИндустрија за текстил и облека - економски силна индустрија.

Презентација на БОТО
www.botobg.org

Организација на здружение за текстил и облека

Нашата мисија е:
БИндустрија за текстил и облека - економски силна индустрија.

Контактирајте нè

Телефон

+359(885)965-606

Контактирајте нè секој работен ден.

Контакти

Можете да контактирате на 24/7 на botoyb@abv.bg или да го пополните формуларот за контакт овде!