За контакти: Понеделник - Петък от 9:00 до 17:00 часа

Новини

Партньорите по проекта обсъдиха успешното участие на македонски фирми на международното изложение А+А за работни облекла в Германия

Шест македонски фирми, сред които и 2 компании, притежаващи знак за качество TRUSTED BALKAN APPAREL  - Lars и Albatros, от 26 до 29 октомври 2021 за първи път се представиха на престижното събитие в A + А Изложение за сигурност, защита и професионално здраве с национален щанд под марката Invest North Macedonia. Участието в панаира беше подкрепено от Швейцарската програма за подпомагане на износа (SIPPO) и ТТА-Текстилен клъстер Щип, Македония.

aa caem

Това беше чудесна възможност за компаниите да представят своите продукти на хиляди партньори и посетители, което ще задълбочи експортната им стойност на немския пазар и извън него и по този начин ще увеличи поръчките и производството на техните продукти.

Посетителите събраха информация за най-новите тенденции в безопасността на труда, промоцията и управлението на корпоративното здраве и безопасност на компаниите. Повече от 90% заявяват, че са постигнали целите си за участие в панаири и са дали много добра обща оценка. Търговските посетители можеха сами да се уверят в иновативната сила на изложителите и техните решения за бъдещето на Start up зоната. Независимо дали става въпрос за здравни приложения, иновативни услуги или високотехнологичен текстил, стартиращите компании на A + A 2021 обогатиха обхвата на изложението на този панаир със свежи идеи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ОНЛАЙН ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН

Събития по Дейност 6

На 20.11.2020 г. Браншова организация за текстил и облекло в партньорство с Текстилна търговска асоциация – Текстилен клъстер Щип проведоха заключителен онлайн форум с международно участие за споделяне на добри практики в текстилната промишленост в трансграничния регион.

 Събитието бе организирано в рамките на проект CB006.2.31.130 „Модерната текстилна индустрия като привлекателна кариера за младите поколения и допринасяща за икономическото развитие и социалния просперитет на трансграничния регион“, съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.

2020 11 23 1

Участие във форума взеха близо 40 представители на фирми-членове на двете партньорски организации, представители на търговските отдели на Посолствата на Испания и Австрия в България, представители на фирми и организации от Франция, Германия, Австрия, Словения, Италия, Китай и др.

Програма на събитието включваше 3 панела:

Онлайн посещение на чуждестранните гости в T&C компания с водещи производствени мощности в Кюстендил.
Дискусионна част относно възможностите за развитие на T&C сектора от трансграничния регион на международно, регионално и местно ниво;
Онлайн B2B срещи между представители на български и македонски T&C компании и чуждестранни партньори - гости на форума.

Форумът премина при голям интерес и активност от страна на участниците, които се обединиха около извода, че подобен род събития допринасят за повече контакти и поръчки в текстилния бранш и са възможност за по-бързо справяне със сериозната криза, в която е изпаднал сектора, поради епидемията от COVID-19.

2020 11 23 2

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Браншова организация за текстил и облекло и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

bgpolitika.com - ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ОНЛАЙН ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН

Събития по Дейност 6

На 20.11.2020 г. Браншова организация за текстил и облекло в партньорство с Текстилна търговска асоциация – Текстилен клъстер Щип проведоха заключителен онлайн форум с международно участие за споделяне на добри практики в текстилната промишленост в трансграничния регион.

2020 11 23 2

Събитието бе организирано в рамките на проект CB006.2.31.130 „Модерната текстилна индустрия като привлекателна кариера за младите поколения и допринасяща за икономическото развитие и социалния просперитет на трансграничния регион“, съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.

2020 11 23 1

Участие във форума взеха близо 40 представители на фирми-членове на двете партньорски организации, представители на търговските отдели на Посолствата на Испания и Австрия в България, представители на фирми и организации от Франция, Германия, Австрия, Словения, Италия, Китай и др.

 Програма на събитието включваше 3 панела:

  1. Онлайн посещение на чуждестранните гости в T&C компания с водещи производствени мощности в Кюстендил.
  2. Дискусионна част относно възможностите за развитие на T&C сектора от трансграничния регион на  международно, регионално и местно ниво;
  3. Онлайн B2B срещи между представители на български и македонски T&C компании и чуждестранни партньори - гости на форума.

 Форумът премина при голям интерес и активност от страна на участниците, които се обединиха около извода, че подобен род събития допринасят за повече контакти и поръчки в текстилния бранш и са възможност за по-бързо справяне със сериозната криза, в която е изпаднал сектора, поради епидемията от COVID-19. 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Браншова организация за текстил и облекло и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Последно променена вПонеделник, 23 Ноември 2020 14:51

Проведе се онлайн форум за представяне на Програма за модернизация на текстилната индустрия от трансграничен регион България-Македония

13 Ноември 2020   Събития по Дейност 5

Браншова организация за текстил и облекло като партньор по проект CB006.2.31.130 „Модерната текстилна индустрия като привлекателна кариера за младите поколения и допринасяща за икономическото развитие и социалния просперитет на трансграничния регион“, съфинансиран от ЕС чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, изпълняван в партньорство с Текстилна търговска асоциация – Текстилен клъстер Щип, бе инициатор на онлайн форум за представяне на разработената по проекта Програма за модернизация на текстилната и шевна промишленост в трансграничния регион.

2020 11 13 1

Събитието бе проведено на 13.11.2020 г. с участието на над 25 представители на текстилни компании и учебни институции, ангажирани с текстилния сектор от двете страни.

2020 11 13 2

В рамките на форума бе организирано онлайн посещение на фабрика от Кюстендил със модерно оборудване и въведени иновативни подобрения в нейната производствена дейност.

2020 11 13 3

Участниците бяха запознати и със разработената програма за модернизация на текстилния бранш от двете страни на границата и имаха възможност за широка дискусия по представената програма.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Браншова организация за текстил и облекло и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

bgpolitika.com - Шивашки фирми от България и Македония обсъждаха изискванията и значението на социалните стандарти за развитието на бизнеса

   Представители на Сдружение Браншова организация за текстил и облекло, България взеха участие в първото събитие по проект CB006.2.31.130 „Модерната текстилна индустрия като привлекателна кариера за младите поколения и допринасяща за икономическото развитие и социалния просперитет на трансграничния регион“, съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония.

Домакин на провелото се на 16-17 ноември 2019 г. обучение на фирми и експерти от бранш Текстил и облекло от двете страни на границата бе Текстилна търговска асоциация – Текстилен клъстер Щип, Македония, с която БОТО си партнира при изпълнението на проекта.

Темата на обучението бе ПРИЛАГАНЕ И ПРОМОТИРАНЕ  НА ЗНАКА ЗА КАЧЕСТВО  TRUSTED BALKAN APPAREL.

Знакът за качество /Trusted Balkan Apparel Quality Mark/ бе създаден от партньорите в рамките на предишен трансграничен проект. Целта на знака за качество е да покаже, че текстилните компании в региона, отговарящи на условията за използване на марката, се придържат към строги изисквания в областта на корпоративната социална отговорност, опазването на околната среда и справедливото отношение към служителите, продавачите и купувачите.

Целта на двудневно обучение бе да повиши знанията и уменията на участващите фирми от двете страни на границата за изискванията и значението на социалните стандарти с цел да се насърчи въвеждането и управлението на социалната отговорност в повече фирми от регион а и страната.

В рамките на провелите се дискусии бяха обсъдени основните принципи и ползи за фирмите от  въвеждането и управлението на социалната отговорност в тяхната дейност, базови политики и процедура за прилагането и и др.

Повече за проекта можете да прочете на интернет страницата на Сдружение БОТО http://www.botobg.org

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег- ИППза трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Браншова организация за текстил и облекло и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Последно променена в Сряда, 27 Ноември 2019

https://bgpolitika.com/balkanite/balkanite.net/biznes/2872-shivashki-firmi-ot-bylgariq-i-makedoniq

Модно ревю под наслов: Поглед към настоящето и бъдещето на текстилната индустрия в трансграничен регион България - Македония

24 Октомври 2020   Събития по Дейност 2

В изпълнението на проект CB006.2.31.130 „Модерната текстилна индустрия като привлекателна кариера за младите поколения и допринасяща за икономическото развитие и социалния просперитет на трансграничния регион“, съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония, реализиран от Сдружение Браншова организация за текстил и облекло в партньорство с Търговска текстилна асоциация - Текстилен клъстер от Македония  в град Щип, Македония се проведе модно представяне в рамките на "Дните на текстилната индустрия - промоция на младото поколение" по проекта.

 24 10 2020

Текстилната индустрия в трансграничния регион играе важна роля за икономиките на двете страни, осигурява значително високи приходи от износ и допринася за устойчива регионална заетост. Индустрията има потенциал за растеж, но няма млада, иновативна и креативна работна сила.

Целта на това събитие, което беше предшествано от посещение на производствени фабрики от ученици от начални и средни училища в Македония и представяне на българските производители чрез посещение в училища от България, беше да установи сътрудничество между образованието и бизнеса, за да покаже потенциала на текстилната и модната индустрия и така да се привлекат учениците, за да станат част от тази индустрия, намирайки професионална реализация във фирмите от бранша.

По време на модното ревю гостите видяха и изложба на модни скици, направени от студенти, вдъхновени от „Съвременната текстилна индустрия“.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Браншова организация за текстил и облекло и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Виртуално обучение на потенциални стартиращи компании, основано на иновативни бизнес концепции за текстилната индустрия

18 Октомври 2020 - Събития по Дейност 4

В рамките на проект CB006.2.31.130 „Модерната текстилна индустрия като привлекателна кариера за младите поколения и допринасяща за икономическото развитие и социалния просперитет на трансграничния регион“, съфинансиран от ЕС чрез  Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония на 17-18 октомври 2020 г. се проведе Виртуално обучение по Дейност 4 Обучение на потенциални стартиращи компании, основано на иновативни бизнес концепции за текстилната индустрия.

Партньорите по проекта –Браншова организация за текстил и облекло и Текстилна търговска асоциация-Текстилен клъстер Щип бяха домакини на обучението от двете страни на границата.

9 екипа от млади хора под наставничеството на експерт имаха възможност да развият и да тестват свои бизнес идеи, както и да разработят бизнес планове за тяхната реализация. В рамките на виртуалното обучение пред 12 ментора от двете страни на границата /мениджъри и собственици на компании/ бяха представени разработените бизнес планове. Менторите обсъдиха със всеки екип потенциалните възможности за практическата реализация на плановете, както и бяха посочени силните и слабите страни във всеки един от тях. В резултат от съвместната работа бяха отличени три екипа от студенти с най-жезнеспособни и иновативни бизнес концепции за текстилната индустрия.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Браншова организация за текстил и облекло и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Вижте повече тук.

programa bg mk 2014 20Важно:   Тази уеб страница е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на страницата е отговорност единствено на Браншова организация за текстил и облекло и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

boto-logo
Браншова организация за текстил и облекло

2500 Кюстендил, България,
ул. „Цар Освободител” № 168, ет.3