За контакти: Понеделник - Петък от 9:00 до 17:00 часа

Проекти

БОТО разработва самостоятелно или участва в редица проекти.

Подкатегории

boto-logo
Браншова организация за текстил и облекло

2500 Кюстендил, България,
ул. „Цар Освободител” № 168, ет.3