Информация и контакти

Водещ партньор:
boto logo web 314„Браншова организация за текстил и облекло” (БОТО)
Официален уебсайт:
http://www.botobg.org/
Форма за контакт:
http://www.botobg.org/2020/index.php/bg/contact

Проектни партньори:
tta logoТекстилно Търговско Сдружение -Текстилен клъстер
Официален уебсайт:
https://tta.org.mk/
Форма за контакт:
https://tta.org.mk/en/contact/

 

ТГС България – Македония

ipa cross border bg mk

Официален уебсайт:

http://www.ipa-cbc-007.eu/bg
Форма за контакт:
http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/contact

european union flag

 

European Union website
https://europa.eu/european-union/index_bg