За контакти: Понеделник - Петък от 9:00 до 17:00 часа

Нашите членове

Позиция:
Георги Башлиев
Адрес:
ул. "Т.Александров" N 14
гр.Благоевград
Благоевград
2700
БЪЛГАРИЯ
Телефон:
+359(073) 833 604
Допълнителна информация:

Сдружение на кооперации, голяма част от които са с предмет на дейност шивашко производство

boto-logo
Браншова организация за текстил и облекло

2500 Кюстендил, България,
ул. „Цар Освободител” № 168, ет.3