За контакти: Понеделник - Петък от 9:00 до 17:00 часа

Нашите членове

Позиция:
Анета Чуклева
Адрес:
ул. Заводска №1
гр. Пазарджик
Пазарджик
4400
БЪЛГАРИЯ
Допълнителна информация:

Производство на дамско облекло

boto-logo
Браншова организация за текстил и облекло

2500 Кюстендил, България,
ул. „Цар Освободител” № 168, ет.3