За контакти: Понеделник - Петък от 9:00 до 17:00 часа

Нашите членове

Позиция:
Красимир Николов
Адрес:
бул. Черни връх 47
гр.София
София
БЪЛГАРИЯ
Телефон:
+359( 2)868 70 18
boto-logo
Браншова организация за текстил и облекло

2500 Кюстендил, България,
ул. „Цар Освободител” № 168, ет.3