За контакти: Понеделник - Петък от 9:00 до 17:00 часа

Нашите членове

Позиция:
Тодор Караджов
Адрес:
ул. Драгоман № 8
гр.Русе
Русе
7000
БЪЛГАРИЯ
Телефон:
+359( 82) 823118
Допълнителна информация:

Разработка на високотехнологични системи за шивашката промишленост

boto-logo
Браншова организация за текстил и облекло

2500 Кюстендил, България,
ул. „Цар Освободител” № 168, ет.3