За контакти: Понеделник - Петък от 9:00 до 17:00 часа

Нашите членове

Позиция:
Иван Чолаков
Адрес:
ул „Васил Кирков” 19
гр.София
София
1000
БЪЛГАРИЯ
Телефон:
+359(02)962 8788
Допълнителна информация:

Производство и търговия с шевни и бродировъчни конци

boto-logo
Браншова организация за текстил и облекло

2500 Кюстендил, България,
ул. „Цар Освободител” № 168, ет.3