За контакти: Понеделник - Петък от 9:00 до 17:00 часа

Нашите членове

Позиция:
Десислава Андонова
Адрес:
сградата на бивш обувен завод "Гарант"
гр.Дупница
Кюстендил
2600
БЪЛГАРИЯ
Телефон:
+359 898542854
Допълнителна информация:

Производство на изделия от текстил

boto-logo
Браншова организация за текстил и облекло

2500 Кюстендил, България,
ул. „Цар Освободител” № 168, ет.3