Новини

bg gr 2021 header

06.03.2023 г.

СЕМИНАР НА ТЕМА „РАБОТА В МРЕЖА - ПРЕДПОСТАВКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДА ЗА ЕФЕКТИВНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ НПО, ШИВАШКАТА ИНДУСТРИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯТА“

 

На 2 март 2023 г. БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО бе домакин на  семинар на тема „Работа в мрежа - предпоставка за създаване на среда за ефективно партньорство между НПО, шивашката индустрия и администрацията“, който се организира в рамките на проект  CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

Участие в семинара за работа в мрежа взеха над 20 представители на всички заинтересовани страни в тристранния диалог, имащи отношение към развитието на сектор Текстил и облекло от българската страна на границата.

Семинарът стартира с кратко представяне на проекта с неговите цели, дейности и очаквани резултати, като специален акцент бе поставен върху дейността и услугите, които ще предоставя създаденият по проекта Креативен център /CREATIBE HUB/ в помещенията на Асоциация на гръцката модна индустрия, която е партньор по проекта. Основната цел на  Хъба е да подкрепя МСП и млади дизайнери и специалисти със завършено образоване в модния сектор (облекло, плетиво, бродерия, текстил).

Срещата продължи с разглеждане на работата в мрежа като триединен процес, в който Бизнеса, Местните власти и НПО като основни участници имат своята роля и отговорности в контекста на развитие на сектор Текстил и облекло в региона. Бяха представени, както предпоставките за ефективно партньорство между трите страни, така и формите на взаимодействие между тях, подкрепени с конкретни примери. Основна внимание бе отделено и на най-честите и ключови проблеми на взаимодействието, като бяха набелязани и конкретни мерки и начини за тяхното минимизиране и преодоляване.

В резултат от проведената оживена дискусия като основен извод се открои, че и за трите страни /бизнес, НПО и администрация/ основният проблем, който предопределя сегашното състояние на взаимодействието им е липсата на ясни процедури за взаимодействие. Ясните и прозрачни механизми са основен фактор, който би повишил мотивацията на заинтересованите страни за по-активно взаимодействие с администрацията и участие в процеса на взимане на решения. Промяна в мотивацията може да се постигне чрез по-активна съвместна работа на целевите групи. Докато за администрацията това трябва да се допълни с информация за функционирането на публичните институции, за НПО е важно да получат информация чрез покана, за да се включат, а за бизнеса, получаването на обратна връзка ще го стимулира допълнително да продължи да дава становища и предложения.

От страна на присъстващите бяха споделени и добри практики на ефективно партньорство между представители на шивашката и модна индустрия и местните власти.

Срещата приключи с коктейл/кетъринг, на който разговорите продължиха в неформална среда.

 

 

bg gr 2021 foter

bg gr 2021 header

24.02.2023 г.

ПОКАНА

КОНКУРС ЗА МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИ НА МОДНО ОБЛЕКЛО

2nd info dayКатегория „Художествена скица“ – изработване на художествена скица на колекция от 5-7 мъжки или дамски аутфита, придружени от съответните аксесоари с оригинална интерпретация на тема „Минало в бъдещето“.
Срок за кандидатстване: 20 март 2023
Конкурсът се организира в рамките на проект CREATIVE HUB. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) и от националните фондове на страните, участници в Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020”.
УЧАСТНИЦИ:
В конкурса се допускат:
▪ Ученици, студенти и завършили от програми по мода, свързани с проектиране, моделиране и изработване на облекло
▪ Млади дизайнери и професионалисти, които работят за собствена или друга компания.
Участниците трябва да бъдат и/или да оперират от българската страна на границата на трансграничния регион Гърция-България /областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград/.
ФОРМАТ НА КОНКУРСА
Участниците се състезават в Категория: „Художествена скица“ - изработване на художествена скица на колекция от 5-7 мъжки или дамски аутфита, придружени от съответните аксесоари с оригинална интерпретация на тема „Минало в бъдещето“.
КАНДИДАТСТВАНЕ
Регистрация за участие и представяне на портфолио
Конкурсът е отворен за кандидатстване от 24 февруари до 20 март 2023 г.
В посочения срок кандидатите трябва да попълнят регистрационна форма, съдържаща информация за контакт и статус на участника.
Заедно с регистрационната форма кандидатите следва да подготвят и представят (изпратят) портфолио, съдържащо описание на концепцията (до 250 думи), художествени скици и цветни илюстрации на моделите във формат А3 на картон или кадастрон. Техника по избор в цвят.
Кандидатите могат да подават своите материали за участие /регистрационен формуляр и портфолио/ на адрес:
гр. Сандански, ул. Македония № 36, ет. 1, Сдружение СЪВРЕМИЕ – лично, по поща или чрез куриер.
Получател: Сдружение СЪВРЕМИЕ, лице за контакт: Ани Симеонова, телефон за контакт: 0876 882050

Вижте всичко за КОНКУРСА ЗА МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИ НА МОДНО ОБЛЕКЛО тук:

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА - КОНКУРС ЗА МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИ НА МОДНО ОБЛЕКЛО

 

 

bg gr 2021 foter

bg gr 2021 header

20.02.2023 г.

ПОКАНА

Семинар „Работа в мрежа - предпоставка за създаване на среда за ефективно партньорство между НПО, шивашката индустрия и администрацията“

 

БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО има удоволствието да Ви покани на

еднодневен семинар на тема „Работа в мрежа - предпоставка за създаване на среда за ефективно партньорство между НПО, шивашката индустрия и администрацията“,

който се организира в рамките на проект CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.


Събитието ще се проведе в четвъртък, 2 март 2023 г. от 11:00 в гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов - зала Пара.


Приложено може да намерите Програма на събитието по-долу.
Участието е безплатно и се финансира в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.
За регистрация и допълнителна информация на телефон: 0878 78 79 37.

Вижте повече за събитието тук: 

bg gr 2021 foter

bg gr 2021 header

20.12.2022 г.

2ndFashion Info Day (2-ри МОДЕН ИНФО ДЕН)

image004.png

На 19 декември 2022 г. БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО бе домакин на 2-ри МОДЕН ИНФО ДЕН в България, който се организира в рамките на проект CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

Проектът се изпълнява в партньорство със Солунска търговско-промишлена камара, Гърция (водещ партньор), Асоциация на гръцката модна индустрия, Гърция, Gnosi Anaptixiaki НПО, Гърция и Сдружение СЪВРЕМИЕ, България, като представители на всички партньори уважиха събитието.

В рамките на вторият моден инфо ден гост-лектора г-жа Мария Онтева, дизайнер и преподавател по специалност МОДА, представи пред присъстващите примери за атрактивно представяне на модна корекция от най-популярните световни брандове в ретроспективен план, проследявайки ги до последните модни сезони.

Втората презентационна част премина под надслова „Бързата мода вече няма да е на мода! “, където присъстващите имаха възможността да се запознаят с основните моменти, залегнали в Стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия.

Модният ден приключи с коктейл/кетъринг, на който разговорите продължиха в неформална среда.

 

bg gr 2021 foter

bg gr 2021 header

12.12.2022 г.

Покана на 2ndFashion Info Day

image004.pngБРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО има удоволствието да Ви покани на 2-ри МОДЕН ИНФО ДЕН в България, който се организира в рамките на проект CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.
Събитието ще представи пътя на една колекция до модния подиум и добри практики в сектор „Текстил и облекло“ съгласно приложената програма.
Модният инфо ден ще се проведе в понеделник, 19 декември 2022 г. от 14:00 ч. в конферентна зала „22 септември“в сградата на Община Благоевград, адрес пл. Георги Измирлиев № 1.
Работният език на събитието е български, като е осигурен и превод на английски език.
Участието е безплатно.

Линк за онлайн регистрация: registration form.

bg gr 2021 foter

bg gr 2021 header

Пресс съобщение 1st Fashion Info Day 12.10.2022 г.

image004.pngНа 12 октомври 2022 г. БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО бе домакин на  1-ви МОДЕН ИНФО ДЕН в България, който се организира в рамките на проект  CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

Проектът се изпълнява в партньорство със Солунска търговско-промишлена камара, Гърция (водещ партньор), Асоциация на гръцката модна индустрия, Гърция, Gnosi Anaptixiaki НПО, Гърция и Сдружение СЪВРЕМИЕ, България, като представители на всички партньори уважиха събитието.

Гост лектор бе г-жа Мария Онтева, дизайнер и преподавател по специалност Промишлени изкуства МОДА, която пред над 50 участници /студенти по мода, млади дизайнери, представители на фирми от сектор Текстил и облекло, образователни институции и др./ стартира модния ден с представяне на български дизайнери, които имат принос в световната мода и презентиране на добри практики и примери за устойчива мода. Голям интерес сред присъстващите имаше представянето на т.нар Иновативни облекла като дрехи, регулиращи температурата, умен сутиен, дрехи с наночастици и др.

Програмата продължи с атрактивна презентация на световните модни тенденции за 2023 от подиума до улицата, където участниците имаха удоволствието да се запознаят с актуалните  цветови и модни комбинации за новия сезон.

В рамките на дискусионната част Г-н Иван Иванов – представител на специализирано изложение ТексТейлър Експо запозна накрактно присъстващите с възможностите, които предоставя тазгодишното издание на изложението. Специален акцент бе поставен върху стремежа на организаторите да подпомагат младите хора в текстилния и модния бранш да получат изява, да утвърдят своята увереност в собствените сили и умения, да станат част от едно голямо събитие - да могат да усетят тръпката на модния подиум. В настоящото издание от 27-29 октомври 2022г. ученици и студенти ще имат възможност да използват сцената за модни дефилета, за да представят своето усещане за мода, чрез създадените от тях модели на облекло.

Друг акцент от събитието бе възможността за използване от страна на студентите на иновативна технология за печатане върху плат, чрез нова машина, която се внася за първи път в България и която е собственост на фирма АМКО Принт град Петрич. Управителят на фирмата г-н Стойне Златков представи новата технология и остана отворен за сътрудничество с всеки, който има желание да се запознае с новата техника.

Модният ден приключи с коктейл/кетъринг, на който разговорите продължиха в неформална среда.

 

bg gr 2021 foter

 bg gr 2021 header

06 октомври 2022 г.

1-ви МОДЕН ИНФО ДЕН


БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО има удоволствието да Ви покани на 1-ви МОДЕН ИНФО ДЕН в България, който се организира в рамките на проект CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.
Събитието ще представи модни тенденции 2023 и добри практики в сектор „Текстил и облекло“ съгласно приложената програма.
Модният инфо ден ще се проведе в сряда, 12 октомври 2022 г. от 12:00 в конферентна зала „22 септември“в сградата на Община Благоевград, адрес пл. Георги Измирлиев № 1.
Работният език на събитието е български, като е осигурен и превод на английски език.
Участието е безплатно.

Линк за онлайн регистрация: registration form.

bg gr 2021 foter