Новини

bg gr 2021 header

31.05.2023 г.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ CREATIVE HUB

 

На 31 май 2023 г. в гр. Благоевград партньорството по проект CREATIVE HUB с домакинството на Браншова организация за текстил и облекло представи резултатите от 2-годишната инициатива. Проектът е финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

В заключителното събитие се включиха над 70 участници - ученици от три професионални гимназии, изучаващи специалности по текстил и облекло, настоящи и дипломирани студенти по мода и дизайн на облекло, преподаватели и специалисти от сектора, представители на МСП и институции и организации, имащи отношение към текстилния и модния бранш, както и представители на всички партньори.

Основна цел на проекта бе развитие и създаване на Творчески Център (Creative Hub), който да предоставя подкрепа на малки и средни предприятия, специализирани в производство на модно облекло, млади дизайнери и специалисти със завършено образоване в модния сектор (облекло, плетиво, бродерия, текстил).

Събитието бе открито Г-н Йордан Беловодски – изпълнителен директор на БОТО, които приветства присъстващите и направи обзор на основните дейности, резултатите и инструментите, произведени в рамките на проект CREATIVE HUB за подкрепа на МСП, професионалисти, ученици и студенти от модния сектор в Гърция и България.

Специално внимание бе отделено на функционирането на създадения Творчески център в гр. Солун и разработените 3 аналитични доклада, засягащи ключови теми за сектора: финансиране, международни стандарти и мрежови модели за сътрудничество.

Присъстващите имаха възможност да се потопят в атмосферата на над 20-те събития, проведени за популяризиране на проекта – 4 публични събития в началото и края на проекта, 3 модни инфо дни в България, 3 представяния на модни прогнози в Гърция, 5 семинара за работа в мрежа, 2 конкурса за модни дизайнери в два етапа /Художествена скица и Модно ревю/, 1 учебно посещение на млади дизайнери в Хъба в Солун и др.

Удоволствие бе да станем свидетели още веднъж на творческото вдъхновение и таланта на финалистите в първия етап на Конкурса за млади дизайнери на облекло, проведен в България, които бяха представени от г-жа Мария Онтева – дизайнер и преподавател по специалност Промишлени изкуства МОДА, която бе неотлъчно до младите дизайнери и творци в целия процес от подготовката до реализацията на техните модни концепции.

Събитието завърши с представяне на инициативата TEXTAILOREXPO, една от основните цели, предизвикателства и визии на която е откриването и популяризирането на нови таланти в модата. Г-н Иван Иванов – представител на специализираното изложение покани присъстващите млади таланти за участие в конкурса TAILOR YOUR MIND, който дава поле за изява на най-обещаващите национални и международни, млади, модни дизайнери, залагайки на развитието на нововъзникващи авторски марки. Презентирана бе Дизайнерската работилница, която се организира в рамките на изложението, имаща за цел да срещне ученици, студенти и млади дизайнери със световноизвестни стилисти за предаване на опита и уменията в „CREATIVE LAB“.

За финал всички присъстващи бяха поканени на предстоящото модно ревю – заключителен етап от Конкурса за млади дизайнери, който ще се проведе на 6 юни в гр. Сандански, където 11-те финалисти от първия етап ще представят изпълнените от тях завършени визии, за да бъде обявен големият победител, който ще спечели право на безплатно участие в тазгодишното издание на международния форум за текстил, облекло и мода TEXTAILOR EXPO 2023 /5-7 октомври/.

Събитието завърши с коктейл/кетъринг, където разговорите продължиха в неформална среда.

 

20233105-1
20233105-2
20233105-3
20233105-4
20233105-5
20233105-6
20233105-7

 

bg gr 2021 foter

bg gr 2021 header

05.05.2023 г.

УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ НА МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИВ CREATIVE HUB В ГР. СОЛУН, ГЪРЦИЯ

 

От 3 до 5 май 2023 г. БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО организира и проведе учебно посещение на млади дизайнери в град Солун, Гърция в създадения Креативен център /CREATIVE HUB/ в рамките на проект CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

Домакин на посещението бе Гръцката модна асоциация /HELLENIK FASHION INDUSTRY ASSOCIATION/- партньор по проекта, в помещенията на която се намира Хъба.

Десет български участници – млади дизайнери, финалисти от конкурса за млади дизайнери – първи етап - Категория „Художествена скица“ – изработване на художествена скица на колекция от 5-7 мъжки или дамски аутфита, придружени от съответните аксесоари с оригинална интерпретация на тема „Минало в бъдещето“, организиран в рамките на проект CREATIVE HUB, бяха поканени да обменят знания, опит и умения и да научат повече за дейността и услугите, предоставяни от Хъба и гръцката модна индустрия.

В рамките на програмата на посещението на място участниците имаха възможност да се запознаят с дейността на приемащата организация-домакин, която обединява над 300 фирми от сектор Текстил, облекло и мода в Гърция, както и с атуалното състояние на сектора в съседната ни страна.

Водещ лектор в модния дизайн представи пред българските млади дизайнери най-новите тенденции в инспирирането при създаването на модни колекции не само по отношение на цветове и форми, но и продиктувани от връзката с природата, човека и душата. Бяха дадени и много примери за вдъхването на нов живот на по-стари дрехи, вкарвайки нотка на сантимент в тях, което отговаря на съвременните тенденции за бавна мода.

След интересните презентаци участниците, разделени в две групи по 5 човека, продължиха обмена на опит в оборудваните помещения на Хъба, където представител на гръцката асоциация ги запозна със специализирания софтуер и програми за дизайнери, налични в Центъра. Младите дизайнери имаха практическата възможност да работят самостоятелно с платформата за прогнозиране на модни тенденции, което бе изключително полезно за тях, както споделиха те в направения разбор в закриващата сесия на посещението.

Като цяло, самото събитие имаше за цел да даде възможност на всеки да разшири възгледите си, да обнови визията си за добрите модни практики и да получи нови вдъхновения за творческа работа, която цел бе постигната напълно по общото мнение на участниците.

Като завършек на учебното посещение програмата бе допълнена с визита във фирма Пирос в град Сандански, където с любезното домакинство на г-ца Невена Стоянова – мениджър в компанията младите модни дизайнери успяха да се потопят в целия процес на производство на трикотажно облекло от създаването на плата до крайния продукт.

Studi visit 1
Studi visit 3
Studi visit 4
Studi visit 5
Study visit 2

 

bg gr 2021 foter

bg gr 2021 header

06.03.2023 г.

СЕМИНАР НА ТЕМА „РАБОТА В МРЕЖА - ПРЕДПОСТАВКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДА ЗА ЕФЕКТИВНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ НПО, ШИВАШКАТА ИНДУСТРИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯТА“

 

На 2 март 2023 г. БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО бе домакин на  семинар на тема „Работа в мрежа - предпоставка за създаване на среда за ефективно партньорство между НПО, шивашката индустрия и администрацията“, който се организира в рамките на проект  CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

Участие в семинара за работа в мрежа взеха над 20 представители на всички заинтересовани страни в тристранния диалог, имащи отношение към развитието на сектор Текстил и облекло от българската страна на границата.

Семинарът стартира с кратко представяне на проекта с неговите цели, дейности и очаквани резултати, като специален акцент бе поставен върху дейността и услугите, които ще предоставя създаденият по проекта Креативен център /CREATIBE HUB/ в помещенията на Асоциация на гръцката модна индустрия, която е партньор по проекта. Основната цел на  Хъба е да подкрепя МСП и млади дизайнери и специалисти със завършено образоване в модния сектор (облекло, плетиво, бродерия, текстил).

Срещата продължи с разглеждане на работата в мрежа като триединен процес, в който Бизнеса, Местните власти и НПО като основни участници имат своята роля и отговорности в контекста на развитие на сектор Текстил и облекло в региона. Бяха представени, както предпоставките за ефективно партньорство между трите страни, така и формите на взаимодействие между тях, подкрепени с конкретни примери. Основна внимание бе отделено и на най-честите и ключови проблеми на взаимодействието, като бяха набелязани и конкретни мерки и начини за тяхното минимизиране и преодоляване.

В резултат от проведената оживена дискусия като основен извод се открои, че и за трите страни /бизнес, НПО и администрация/ основният проблем, който предопределя сегашното състояние на взаимодействието им е липсата на ясни процедури за взаимодействие. Ясните и прозрачни механизми са основен фактор, който би повишил мотивацията на заинтересованите страни за по-активно взаимодействие с администрацията и участие в процеса на взимане на решения. Промяна в мотивацията може да се постигне чрез по-активна съвместна работа на целевите групи. Докато за администрацията това трябва да се допълни с информация за функционирането на публичните институции, за НПО е важно да получат информация чрез покана, за да се включат, а за бизнеса, получаването на обратна връзка ще го стимулира допълнително да продължи да дава становища и предложения.

От страна на присъстващите бяха споделени и добри практики на ефективно партньорство между представители на шивашката и модна индустрия и местните власти.

Срещата приключи с коктейл/кетъринг, на който разговорите продължиха в неформална среда.

 

 

2023-03-02-01
2023-03-02-02
2023-03-02-03
2023-03-02-04
2023-03-02-05

bg gr 2021 foter

bg gr 2021 header

24.02.2023 г.

ПОКАНА

КОНКУРС ЗА МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИ НА МОДНО ОБЛЕКЛО

2nd info dayКатегория „Художествена скица“ – изработване на художествена скица на колекция от 5-7 мъжки или дамски аутфита, придружени от съответните аксесоари с оригинална интерпретация на тема „Минало в бъдещето“.
Срок за кандидатстване: 20 март 2023
Конкурсът се организира в рамките на проект CREATIVE HUB. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) и от националните фондове на страните, участници в Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020”.
УЧАСТНИЦИ:
В конкурса се допускат:
▪ Ученици, студенти и завършили от програми по мода, свързани с проектиране, моделиране и изработване на облекло
▪ Млади дизайнери и професионалисти, които работят за собствена или друга компания.
Участниците трябва да бъдат и/или да оперират от българската страна на границата на трансграничния регион Гърция-България /областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград/.
ФОРМАТ НА КОНКУРСА
Участниците се състезават в Категория: „Художествена скица“ - изработване на художествена скица на колекция от 5-7 мъжки или дамски аутфита, придружени от съответните аксесоари с оригинална интерпретация на тема „Минало в бъдещето“.
КАНДИДАТСТВАНЕ
Регистрация за участие и представяне на портфолио
Конкурсът е отворен за кандидатстване от 24 февруари до 20 март 2023 г.
В посочения срок кандидатите трябва да попълнят регистрационна форма, съдържаща информация за контакт и статус на участника.
Заедно с регистрационната форма кандидатите следва да подготвят и представят (изпратят) портфолио, съдържащо описание на концепцията (до 250 думи), художествени скици и цветни илюстрации на моделите във формат А3 на картон или кадастрон. Техника по избор в цвят.
Кандидатите могат да подават своите материали за участие /регистрационен формуляр и портфолио/ на адрес:
гр. Сандански, ул. Македония № 36, ет. 1, Сдружение СЪВРЕМИЕ – лично, по поща или чрез куриер.
Получател: Сдружение СЪВРЕМИЕ, лице за контакт: Ани Симеонова, телефон за контакт: 0876 882050

Вижте всичко за КОНКУРСА ЗА МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИ НА МОДНО ОБЛЕКЛО тук:

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА - КОНКУРС ЗА МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИ НА МОДНО ОБЛЕКЛО

 

 

bg gr 2021 foter

bg gr 2021 header

20.02.2023 г.

ПОКАНА

Семинар „Работа в мрежа - предпоставка за създаване на среда за ефективно партньорство между НПО, шивашката индустрия и администрацията“

 

БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО има удоволствието да Ви покани на

еднодневен семинар на тема „Работа в мрежа - предпоставка за създаване на среда за ефективно партньорство между НПО, шивашката индустрия и администрацията“,

който се организира в рамките на проект CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.


Събитието ще се проведе в четвъртък, 2 март 2023 г. от 11:00 в гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов - зала Пара.


Приложено може да намерите Програма на събитието по-долу.
Участието е безплатно и се финансира в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.
За регистрация и допълнителна информация на телефон: 0878 78 79 37.

Вижте повече за събитието тук: 

bg gr 2021 foter

bg gr 2021 header

20.12.2022 г.

2ndFashion Info Day (2-ри МОДЕН ИНФО ДЕН)

image004.png

На 19 декември 2022 г. БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО бе домакин на 2-ри МОДЕН ИНФО ДЕН в България, който се организира в рамките на проект CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

Проектът се изпълнява в партньорство със Солунска търговско-промишлена камара, Гърция (водещ партньор), Асоциация на гръцката модна индустрия, Гърция, Gnosi Anaptixiaki НПО, Гърция и Сдружение СЪВРЕМИЕ, България, като представители на всички партньори уважиха събитието.

В рамките на вторият моден инфо ден гост-лектора г-жа Мария Онтева, дизайнер и преподавател по специалност МОДА, представи пред присъстващите примери за атрактивно представяне на модна корекция от най-популярните световни брандове в ретроспективен план, проследявайки ги до последните модни сезони.

Втората презентационна част премина под надслова „Бързата мода вече няма да е на мода! “, където присъстващите имаха възможността да се запознаят с основните моменти, залегнали в Стратегията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия.

Модният ден приключи с коктейл/кетъринг, на който разговорите продължиха в неформална среда.

 

2022-12-20-1
2022-12-20-2
2022-12-20-3
2022-12-20-4

bg gr 2021 foter

bg gr 2021 header

12.12.2022 г.

Покана на 2ndFashion Info Day

image004.pngБРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО има удоволствието да Ви покани на 2-ри МОДЕН ИНФО ДЕН в България, който се организира в рамките на проект CREATIVE HUB “Създаване и развитие на Креативен център за подкрепа на завършили мода, стартиращи млади дизайнери и прилагане на механизми за развитие на модния сектор в трансграничния регион”, финансиран в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.
Събитието ще представи пътя на една колекция до модния подиум и добри практики в сектор „Текстил и облекло“ съгласно приложената програма.
Модният инфо ден ще се проведе в понеделник, 19 декември 2022 г. от 14:00 ч. в конферентна зала „22 септември“в сградата на Община Благоевград, адрес пл. Георги Измирлиев № 1.
Работният език на събитието е български, като е осигурен и превод на английски език.
Участието е безплатно.

Линк за онлайн регистрация: registration form.

bg gr 2021 foter