Image

Организација на здружение за текстил и облека

Нашата мисија е:
БИндустрија за текстил и облека - економски силна индустрија.

Image

Презентација на БОТО

Презентација

Организација за филијали за текстил и облека (БОТО) е здружение на компании од филијалата „Текстил и облека“ кои работат на територијата на Бугарија, формирана во април 2006 година во градот устендил.

Функционирајќи успешно, здружението постојано го проширува својот дострел, а во моментов нејзините членови се една од најреномираните и конкурентни компании во индустријата од целата земја.

Членови на БОТО

about 2

Организацијата на филијали за текстил и облека (БОТО) има членови на различни компании, задруги, трговци поединци, индивидуални членови со различна големина и географска локација.

 

Еве целосен список на членови на БОТО, со информации за контакт за нив.

Претседатели БОТО