Контакти: понеделник - петок од 9 до 17 часот

Проекти

БОТО се развива самостојно или учествува во голем број проекти.

Подкатегории

Image
Организација на филијали за текстил и облека

2500 ustустендил, Бугарија,
Ул. „Цар Освободител“ 168, стр.3